Categories
บทความ

ส่วนประกอบสำคัญของหลังคาอาคาร

ในการก่อสร้างอาคารขึ้นมาหลังหนึ่งจะต้องอาศัยโครงสร้างที่สำคัญในการก่อสร้าง ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของหลังคาอาคาร  เพราะหลังคาเป็นส่วนที่ช่วยปกป้องความร้อน แสงแดด และฝนให้กับอาคารหรือบ้านได้อย่างดี ดังนั้นโครงหลังคาอาคารจึงมีความสำคัญมากต้องที่จะต้องรองรับน้ำหนักของวัสดุหลังคาและอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการติดตั้งอย่างถูกวิธีเพื่อช่วยให้ได้หลังคาที่มีความคงทนแข็งแรง

ส่วนประกอบของโครงหลังคาอาคารประกอบไปด้วย

1.ระแนง หรือ แป

ระแนง มีความสำคัญโดยทำหน้าที่ในการรองรับกระเบื้องขนาดเล็ก เช่นกระเบื้องหลังคา  แต่ปัจจุบันระแนงเปลี่ยนมาเป็นเหล็กล่องขนาด 25x25x1.6 มม. หรือขนาด 50x50xx1.6 มม. เพื่อให้เกิดความแข็งแรงและรองรับน้ำหนักกระเบื้องให้ดีกว่าเดิม

2.ขื่อ

ขื่อหรือเราเรียกว่า สะพายรับตั้ง ทำหน้าที่ในการถ่ายน้ำหนักลงมาสู่เสาอาคาร เนื่องจากอกไก่ที่ไม่ได้วางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่มีเสามารองรับ จึงอาศัยดั้งเข้ามารับแทนรวมถึงถ่ายน้ำหนักไปยังคารที่เข้ามาแบกดั้งอีกที ซึ่งคานที่แบกรับดั้งนี้เรียกว่า ขื่อ

3.จันทัน

จันทัน คือส่วนโครงสร้างที่รองรับน้ำหนักจากแป โดยจะวางพาดระหว่างอเสเพื่อถ่ายน้ำหนักที่จันทันรับให้แก่อเส  ทั้งนี้ควรพิจารณาหน้าตัดของจันทันจากพื้นที่รับหลังคา รวมถึงน้ำหนักของกระเบื้องด้วย

4.ตะเข้สัน หรือ ตะเข้ราง

ตะเข้สันหรือตะเข้ราง ทำหน้าที่เสมือนเป็นจันทันเอกที่วางทั้ง 4 มุมของหลังคา โดยตะเข้ทั้งสองจะต้องมีขนาดหน้าตัดความสูงเท่าจันทัน เพราะจันทันทุกตัวจะวิ่งมาเกาะกับตะเข้ราง หรือ ตะเข้สัน

5.อกไก่

อกไก่ ทำหน้าที่เสมือนคานโดยจะอยู่บริเวณส่วนกลางของหลังคา รวมถึงแบกรับน้ำหนักจากจันทันทุกตัว

6.ดั้ง

ดั้ง คือเสาที่นำมาเสริมขึ้นมาเพื่อรองรับอกไก่ ทดแทนเสาจริงของอาคาร

7.ค้ำยัน

ค้ำยัน ทำหน้าที่ในการยึดไม้รับท้องจันทัน รวมถึงช่วยถ่ายน้ำหนักมาที่ขื่ออีกที

8.ดั้งโท

ดั้งโท ทำหน้าที่ เป็นดั้งในการรองรับไม้ท้องจันทัน แล้วถ่ายน้ำหนักบางส่วนไปที่ขื่ออีกที

9.ขื่อดัด

ขื่อดัด ทำหน้าที่รองรับไม้ท้องจันทัน โดยจะทำการยึดติดกับค้ำยันและจันทันเอก

10.อเส

อเส คือคารชั้นบนสุดของอาคาร มีหน้าที่ในการยึดปลายเสาตอนบนเพื่อทำให้โครงสร้างมีความแข็งแรงขึ้นและถ่ายน้ำหนักโครงหลังคาสู่เสา เสมือนคานรัดรอบตัวอาคาร และเป็นคานแบกรับน้ำหนักจากจันทันแต่ละตัวด้วยเช่นกัน

11.เชิงชาย ทับเชิงชาย ทับปั้นลม ปิดกันนก ปั้นลม

คือส่วนที่เข้ามาเพื่อเพิ่มความสวยงาม โดยจะปิดปลายชานคาของจันทันทุกตัวและรวมไปถึงปิดกันไม่ให้นกเข้ามาอาศัยทำรังได้

12.ปั้นลม 

คือส่วนที่ใช้ปิดหัวท้ายบริเวณริมโครงสร้างหลังคาจั่ว โดยจะพาดอยู่บนหัวแป รวมถึงด้านล่างของครอบข้างหลังคาช่วยกันลมไม่ให้ไปปะทะกับกระเบื้องหลังคา และยังช่วยกันน้ำฝนไม่ให้เข้าบ้านได้

หลังคาจึงเป็นส่วนประกอบของอาคารหรือบ้านที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในการก่อสร้างจึงต้องมีความรอบคอบ และสร้างอย่างถูกหลักตามโครงสร้างของอาคาร  สร้างอาคารแบบไม่มีจุดใดผิดพลาดเลย เพราะหากเกิดปัญหาขึ้นมา การซ่อมแซมจะมีความยุ่งยากมากกว่า หรือ หากเลวร้ายไปกว่านั้นอาจถึงขั้นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ได้เลย

Categories
บทความ

เหล็ก วัสดุอันทรงพลังในการรับทำโครงสร้างเหล็ก

ในการ รับทำโครงสร้างเหล็ก ให้มีความสมบูรณ์แข็งแกร่ง ทนทานต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ  และในการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กนั้น เหล็กคือวัสดุสำคัญที่สุดในการก่อสร้างบ้าน คอนโด อาคารให้แช็งแรงได้อย่างหินผา ซึ่งในการก่อสร้างนั้น เราใช้เหล็กแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน ว่าแต่เรามาทำความรู้จักกับ เหล็ก ในการก่อเป็นโครงสร้างเหล็กกันอย่างลึกซึ้งกันก่อนดีกว่าว่า เหล็กคืออะไร มีกี่ประเภทที่ใช้สำหรับ รับทำโครงสร้างเหล็ก เหล็กแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไร

เหล็กคือ วัสดุที่เป็นโลหะผสมกับธาตุเหล็ก ธาตุคาร์บอน ธาตุแมงกานีส สารเจืออีกเล็กน้อย ซึ่งเหล็กมีหลายประเภทที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ เหล็กหล่อ และ เหล็กกล้า

เหล็กหล่อ Cast Iron 
เป็นเหล็กที่เกิดจากการนำแร่ธาตุเหล็ก มาผสมกับองค์ประกอบอื่น ๆ แล้วนำมาหล่อให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติทั้งแข็งและเปราะในเวลาเดียวกัน แต่ไม่สามารถเปลี่ยนรูปทรงได้ แบ่งเป็นหลายประเภทเช่น เหล็กหล่อขาว เหล็กหล่อเทา เหล็กหล่ออบเหนียว เป็นต้น

เหล็กกล้า Steel
เป็นเหล็กที่มีความนิยมนำมาใช้ประโยชน์มากกว่าเหล็กหล่อ คุณสมบัติคือมีความเหนียวและมีความยืดหยุ่นสูง นำมาแปรรูปร่างได้ตามที่ต้องการ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการก่อสร้างจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือเหล็กกล้าคาร์บอน และ เหล็กกล้าผสม  ทั้งนี้ยังแบ่งประเภทเหล็กกล้าที่นิยมมาแปรรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอีก 3 ประเภทหลัก ๆคือ เหล็กเส้นคอกรีต เหล็กรูปพรรณ ลวดเหล็ก

เหล็กเส้นคอนกรีต Reinforced concrete หรือ Ferro concrete
หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีลักษระเป็นเหล็กกล้าชนิดเส้น ชนิดท่อน และชนิดตะแกรง ฝังลักษณะให้เหล็กและคอนกรีตร่วมกันต้านทานต่อแรงที่เกิดกับคอนกรีตได้ แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ เหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อย

เหล็กรูปพรรณ Structural Steel
หมายถึง เหล็กที่แปรรูปออกเป็นวัสดุรูปทรงต่าง ๆ โดยการขึ้นรูปเหล็กรูปพรรณแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามลักษณะเหล็กตั้งต้น คือ โลหะแผ่นที่เป็นกลุ่มกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น และ โลหะแบบก้อนที่เป็นกระบวนการขึ้นรูปโลหะก้อน

เหล็กรูปพรรณแบ่งออกเป็นอีกหลายประเภทคือ
เหล็กแผ่นลาย Diamond Plate 
หรือที่รู้จักกัน เหล็กตีนไก่ เหล็กตีนเป็ด เหล็กบายดอกลาย มีลักษณะเป็นเหล็กแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นผิวเป็นลายนูนคล้ายเมล็ดข้าว ผลิตจากเหล็กกล้าด้วยการหล่อหรือรีดร้อนทำให้มีลวดลายสวยงาม มีความแข็งแรง ทนต่อแรงเสียดทานกว่าเหล็กแผ่นดำ  นิยมนำไปใช้ปู้พื้นทางเดิน ทำบันได พื้นรถบรรทุก เพื่อป้องกันการลื่นและน้ำขัง

เหล็กแผ่นดำ Steel Plate
เหล็กแผ่นเรียบ เหล็กชีทเป็นอีกชื่อของเหล็กแผ่นดำ มีลักษณะเป็นผิวเรียบ ขนาดความหนาตั้งแต่ 1.2-100 มิลลิเมตร มีขนาดตั้งแต่ 4x8 นิ้ว 5x10 นิ้ว 6x20 นิ้ว และ 8x20 นิ้ว ผลิตจากแผ่นเหล็กม้วนคุณภาพสูง เรานิยมนำไปใช้ในงานโครงสร้างทั่วไป ปูพื้น โครงสร้างยานยนต์ งานต่อเรือ สะพานเหล็ก

โครงสร้างเหล็กมีรูปทรงและขนาดอย่างไร 
I-Beam – รูปร่างหน้าตัดตัว I 
Z-Shape - มีลักษณะเหมือนตัว Z  ปีกยื่นออกมาแค่ครึ่งเดียวในทิศทางตรงกันข้าม
HSS-Shape – โครงสร้างหน้าตัดกลวง รวมถึงทรงสี่เหลี่ยม มุมฉาก วงกลม หน้าตัดวงรี
Tee - เหล็กหน้าตัดรูปตัว T
Bar – เหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมมุมฉากและยาว แต่ไม่กว้างเรียกว่า แผ่น
Angle - เหล็กที่มีหน้าตัดรูปตัว L 
Rod - โลหะลักษณะเป็นวงกลม หรือสี่เหลี่ยม ความยาวเหล็กเส้นก่อสร้างและเหล็กเดือย
และที่ YSK Construct รับทำโครงสร้างเหล็ก  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการรับทำโครงสรางเหล็ก รับเหมาก่อสร้างงานต่อเติมเป็นหลัก ไม่วาจะเป็นงานรับเหมาต่อเติมโรงงาน รับเหมาซ่อมแซมโรงงาน และ รับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยยึดหลักการทำงาน

 “ราคางานเป็นธรรม คุณภาพงานเป็นหนึ่ง ต้องนึกถึง YSK ” 

เรามีผลงานมากมายด้านการรับเหมาก่อสร้างต่อเติม อาทิเช่น โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตและทำโครงหลังคา, โครงการติดตั้ง Sub Truss สำหรับแขวนฝ้าเพดาน ISOWALL หรือ โครงการก่อสร้างโรงจอดมอเตอร์ไซด์ และอีกมากมาย ซึ่งท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดและผลงานของเราได้ ตลอด 24 ชั่วโมง หากนึกถึง รับทำโครงสร้างเหล็ก ให้นึกถึงเรา YSK เสมอ.

Categories
บทความ

รับทำโครงสร้างเหล็ก คือคำตอบในการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็ก

ทางเลือกใหม่สำหรับของคนที่เบื่อบ้านไม้บ้านปูนกัน บ้านโครงสร้างเหล็กเป็นมิติใหม่ของการมีบ้านพักอยู่อาศัย เพราะในการก่อสร้างบ้านเหล็ก บริษัท รับทำโครงสร้างเหล็ก คือผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็ก โครงหลังคา โครงผนัง ได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นคำตอบให้กับผู้ที่สนใจก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็ก

แล้วบ้านโครงสร้างเหล็กมีลักษณะอย่างไร หากจะก่อสร้างขึ้นมาสักหลัง จะเหมาะกับใครที่อยากจะเปลี่ยนเป็นบ้านโครงสร้างเหล็ก และมีข้อดีข้อเสียหรือไม่

บ้านโครงสร้างเหล็ก มีลักษณะเป็นอย่างไร

ทางเลือกใหม่ที่นำเหล็กรูปพรรณมาสร้างบ้านได้เกือบทั้งหลัง โดยมีลักษณะการก่อสร้างแบบนำเหล็กมาเชื่อมต่อกันเป็นเสา อาคาร โครงหลังคา โครงผนัง โครงรับพื้น มีให้เลือกหลายรูปร่างหน้าตัด เช่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็กรูปตัวซี เหล็กฉาก โดยมีจุดเด่นของเหล็กรูปพรรณคือเป็นวัสดุสำเร็จรูปที่ผลิตมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว ในการก่อสร้างจะได้มาตรฐานดีกว่าปูนหรือไม้ และสำคัญประหยัดเวลาการก่อสร้างได้ดีกว่างานคอนกรีตเสริมเหล็กมากทีเดียว

ข้อดีของบ้านโครงสร้างเหล็ก

 • ด้วยโครงสร้างจะถูกผลิตมาจากโรงงานแล้ว เมื่อถึงหน้างานก็สามารถนำขิ้นส่วนต่าง ๆ มาประกอบกันได้เลย ทำให้ประหยัดเวลาในการก่อสร้างเป็นอย่างมาก
 • เสาคารเหล็กมีขนาดเล็กทำให้ภายในบ้านโล่งกว้าง เพราะไม่มีส่วนของเสาหรือคานโผล่ทำให้การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกกว่า 
 • บ้านโครงสร้างเหล็กจะมีความแข็งแรงมาก ซึ่งไม่ต่างกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเท่าไหร่นัก
 • ในส่วนของการเดินระบบอย่างเช่น การเดินท่อประปา เดินท่อร้อยสายไฟ จะสามารถทำได้ง่ายมากกว่า
 • สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลในบ้านสไตล์ Loft, Industrial พวกการโชว์เนื้อวัสดุ โครงสร้างเหล็กจะตอบโจทย์ความต้องการได้เป็นอย่างดี

ข้อเสียของบ้านโครงสร้างเหล็ก

1.เรื่องของงานเชื่อม คือปัญหาหลักของงานเหล็ก ที่มีความจำเป็นต้องใช้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญในการเชื่อมต่องานเหล็กเป็นพิเศษ

2.ต้นทุนวัสดุประเภทเหล็กจะมีราคาสูงกว่าวัสดุประเภทอื่น ๆประมาณ 30%

3.ด้วยปัจจุบันผู้รับสร้างบ้านส่วนใหญ่จะยังคุ้นเคยกับการสร้างบ้านปูน จึงหาบริษัทรับสร้างโครงสร้างเหล็กยากกว่า

4.ต้องมีวิศวกรผู้ชำนาญการอยู่ควบคุมแบบโครงสร้างเหล็กเป็นสิ่งสำคัญ

5.มีค่าบำรุงรักษาเช่น ค่าสี ค่าป้องกันสนิม ในระยะยาว

6.ในช่วงของการพักอาศัย อาจจะสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของตัวบ้าน เช่น มีรถบรรทุกหินขนาดใหญ่ขับผ่าน ซึ่งแตกต่างจากงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ให้ความแน่นหนา สงบนิ่งได้มากกว่า

บ้านโครงสร้างเหล็ก เหมาะกับใคร

ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบบ้านโครงสร้างเหล็ก เพราะบางครั้งเองก็มีข้อดีข้อเสียที่อาจจะไม่เหมาะกับการพักอยู่อาศัยในระยะยาว ดังนั้นบ้านโครงสร้างเหล็กเหมาะกับใครหล่ะ

1.ผู้ที่หลงใหลในงานออกแบบลักษณะโครงสร้างเหล็ก 

ด้วยดีไซน์ที่มีเอกลักษณะเฉพาะตัว จึงเหมาะกับผู้ที่ชอบงานวัสดุเปลือยโครงสร้าง เพราะจะได้ความรู้สึกในสไตล์ Tropical, Loft หรือ Industrial 

2.ผู้ที่ต้องการความรวดเร็วในงานก่อสร้าง

ในงานก่อสร้างโครงสร้างเหล็กจะมีระบบและขั้นตอนการทำงานที่สะดวกสบายกว่า หรือเป็นการประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของบ้านเข้าด้วยกัน 

3.ผู้ที่มีงบประมาณมากพอในการก่อสร้างสูง

วัสดุประเภทเหล็กจะมีราคาค่อนข้างสูง โดยเฉลี่ยบ้านโครงสร้างเหล็กจะมีต้นทุนในการก่อสร้างสูงกว่าบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กเกือบ 1.5 เท่า

4.เหมาะกับพื้นที่ก่อสร้างมีความยากในการเข้าถึง

เนื่องจากบ้านโครงสร้างเหล็กจะใช้วัสดุน้อยชิ้นกว่า ซึ่งสามารถขนส่งไปในพื้นที่ก่อสร้างได้ง่ายสะดวกกว่า เช่น พื้นที่บนภูเขาสูง พื้นที่มีน้ำขัง

5.ผู้ที่ต้องการบ้านดีไซน์ไม่เหมือนใคร

ในบางครั้งการออกแบบทรงบ้านแบบเดิม ๆ ก็น่าเบื่อ หากจะลองดีไซน์บ้านรูปทรงที่มีเอกลักษณไม่เหมือนใครก็คงจะแปลกตาดี บ้านโครงสร้างเหล็กสามารถออกแบบคานยื่นยาว หรือรูปทรงไม่ตั้งฉากได้

ในการออกแบบบ้านโครงสร้างเหล็กต้องอาศัยวิศวกรผู้ชำนาญการโดยเฉพาะ และหากท่านสนใจบ้านโครงสร้างเหล็ก เราเป็นที่ปรึกษาและรับทำโครงสร้างเหล็กอย่างมืออาชีพที่พร้อมจะดูแลงานบ้านโครงสร้างเหล็กให้กับท่าน YSK คือผู้ชำนาญการเฉพาะด้านรับทำโครงสร้างเหล็ก รับเหมาก่อสร้าง ที่มีผลงานมากมาย อาทิเช่น โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้าโรงงานแม่ประนอม, โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ Mitsuya หรือ โครงการก่อสร้างโรงจอดมอเตอร์ไซด์ สยามกลการอุตสาหกรรม และอีกมากมายที่ท่านสามารถเข้ารับชมผลงานรับทำโครงสร้างเหล็กได้ที่นี่ครับ

Categories
บทความ

มอบงานรับทำโครงสร้างเหล็กไว้กับผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาตรฐานระดับขั้นเทพ

การก่อสร้างอาคารใด ๆ ให้มีทรงที่แข็งแรงและคุ้มค่าต่อการลงทุน สิ่งสำคัญคือการพิจารณาโครงสร้างเหล็กที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพ ซึ่งองค์กรที่รับทำโครงสร้างเหล็กเท่านั้นจะเป็นผู้มีความรู้อย่างเชี่ยวชาญในการก่อสร้างอาคารโรงงานให้สำเร็จได้อย่างปลอดภัย

ว่าแต่ โครงสร้างเหล็ก คืออะไร ประเภท ข้อดีเป็นอย่างไร ทำไมการก่อสร้างอาคาร โรงงานต่าง ๆ จึงหันมาใช้โครงสร้างเหล็กกันอย่างแพร่เหลาย เราคงต้องมาหาคำตอบกัน

โครงสร้างเหล็กคืออะไร

โครงสร้างที่เกิดจากการจัดการรวบรวมชิ้นส่วนของเหล็ก โดยประเภทของโครงสร้างนี้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการก่อสร้างโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ตามหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

ข้อดีของโครงสร้างเหล็ก

 • การก่อสร้างที่รวดเร็ว
  • ส่วนประกอบของโครงสร้างเหล็กที่ถูกต้อง จะเพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการติดตั้ง และ การตรวจสอบซอฟแวร์การจัดการเสร็จสมบูรณ์ที่รวดเร็วกว่า
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย
  • โครงสร้างเหล็กสามารถนำมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กให้ได้โดยไม่ต้องลดคุณสมบัติทางกายภาพ ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ราคาไม่แพงในการผลิต การบำรุงรักษาน้อยกว่าวิธีการสร้างแบบดั้งเดิม
 • ความยืดหยุ่นการประยุกต์ใช้แบบใหม่
  • ด้วยเงื่อนไขของการรับน้ำหนนัก การขยายตามแนวดิ่ง สามารถปรับเปลี่ยนได้ สามารถเพิ่มชั้นแม้ในขณะที่การก่อสร้างอาคารเดิมเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่เห็นกันอย่างชินตากับบ้านหรืออาคารสูงที่ใช้คอนกรีตเป็นวัสดุโครงสร้าง 
 • สุขภาพและความปลอดภัย
  • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงาน ก่อสร้างในสถานที่ก่อสร้าง บุคลากรมีทักษะทำให้โครงสร้างเหล็กมีความปลอดภัย ถือได้ว่าเป็นทางออกที่ปลอดภัยที่สุด ในระห่างขั้นตอนการก่อสร้างจะมีเสียงและฝุ่นละอองรบกวนน้อยมาก

ประเภทของโครงสร้างเหล็กมีรูปทรง ขนาด และเกณฑ์หลายรูปทรง

 • I-Beam : รูปร่างหน้าตาเหมือนตัว I 
 • HSS-Shap : โครงสร้างมีหน้าตัดกลวงที่รวมถึงทรงสี่เหลี่ยม มุมฉาก วงกลม (ท่อ) และหน้าตัดวงรี
 • Z-Shape : ลักษณะเหมือนตัว Z มีปีกยื่นออกมาแค่ครึ่งเดียวในทิศทางตรงข้ามกัน
 • Angle : เหล็กที่มีหน้าตัดรูปตัว L

โครงสร้างรางน้ำ ช่อง : คานรูปตัว C หรือเหล็กหน้าตัดรูปตัว C

 • Tee : เหล็กหน้าตัดรูปตัว T

ระบบรางรถไฟ : ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ประกอบรางรถไฟทั้งหมด

 • Rod : ชิ้นส่วนโลหะ มีลักษณะเป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยม มีความยาว เหล็กเส้นก่อสร้างและเหล็กเดือย
 • Bar : ชิ้นส่วนโลหะ เหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมมุมฉากและยาว ไม่กว้าง เรียกว่า แผ่น
 • Plate : แผ่นโลหะหนากว่า 4 มิลลิเมตร

ในบ้านเรามีโครงสร้างสองแบบหลักคือ โครงสร้างเหล็ก และ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 • โครงสร้างเหล็ก – เป็นการนำเหล็กรูปพรรณในการก่อสร้าง นิยมใช้เหล็กรูปตัว I ตัว H บางทีเรียก Wide flange ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน นำมาประกอบเป็นระบบเสาและคาน หรือ Skeleton System น้ำหนักที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้น ถ่ายลงจากพื้นและลงคานเหล็กในแต่ละช่วง จากนั้นถ่ายน้ำหนักลงเสาเหล็ก และ ถ่ายน้ำหนักลงยังตอม่อและฐานรากอาคารต่อไป
 • โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก – หรือโครงสร้างปูน ปกติคอนกรีตแม้จะแข็งแรงแต่ก็มีความเปราะ รับแรงกดได้ดีแต่ไม่รับแรงดึงไม่ดี  จึงนำเอาเหล็กมาใช้เสริมในคอนกรีตเพื่อให้ครนและเสาสามารถรับแรงดึงได้ เป็นการเสริมส่วนที่คอนกรีตไม่มีรูปบบการถ่ายแรงจะเป็นแบบระบบเสาคาน คือน้ำหนักจากพื้นถ่ายลงคาน ลงเสา และลงตอม่อไปยังฐานรากตามลำดับ

ความแตกต่างและข้อจำกัดระหว่างโครงสร้างเหล็กกับโครงสร้างคอนกรีต

 • มาตรฐานของวัสดุ

**คอนกรีตเสริมเหล็ก – คอนกรีตใช้ในการก่อสร้างได้รับการผลิตจากโรงงาน ซึ่งได้มาตรฐานในการผลิต

**เหล็กรูปพรรณ – ควบคุมคุณภาพในการผลิต ความแข็งแรงจะเท่า ๆ กันตามมาตนรฐานที่กำหนดจากโรงงาน

 • คุณภาพในการก่อสร้าง

**คอนกรีต – ต้องผูกเหล็กให้ได้ขนาดและระยะตามที่วิศวกรกำหนด โดยการผสมสัดส่วนของปูนให้ได้ตามที่กำหนด

**เหล็ก – ต้องมีการทาสีกันสนิม รวมทั้งทาสีกันสนิมในบริเวณที่มีการทำการเชื่อมเหล็กด้วย

 • ความรวดเร็วในการก่อสร้าง

**คอนกรีตเสริมเหล็ก –  จะใช้เวลานาน ผูกเหล็ก ผสมปูน เทปเทปูน บ่มปูน แกะไม้แบบ รอปูนแห้ง ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1-2 ชั่วโมง

**เหล็ก – วิธีการก่อสร้างแบบเชื่อมและการเจาะรูขันน๊อต งานเสร็จเร็วได้มาตรฐาน

 • ความชำนาญของช่าง ความแพร่หลายของวัสดุ

**คอนกรีต – ประเทศไทยมีความชำนาญในการก่อสร้างรูปแบบคอนกรีตมาอย่างยาวนาน

**เหล็ก – ประเทศไทยไม่มีเหมืองเหล็ก แต่มีหลายบริษัทที่นำเข้าเหล็กเพื่อนำมาถลุงในประเทศเพื่อนำมาทำเป็นเหล็กชนิดต่าง ๆ 

และหากท่านใดที่อ่านบทความนี้แล้ว ยังสงสัยในขบวนการต่าง ๆ ถึงโครงสร้างเหล็กคืออะไร ประเภท ขั้นตอนกระบวนการก่อสร้าง สามารถปรึกษาได้อย่างละเอียดที่ https://www.ysk-construction.com/ เราเป็นองค์กรที่รับทำโครงสร้างเหล็ก งานรับเหมาก่อสร้าง จำหน่ายเหล็กก่อสร้าง ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตการก่อสร้างมาอย่างยาวนาน รับชมผลงานที่ผ่านมาที่เรารับทำโครงสร้างเหล็กให้กับองค์กร และโรงงานต่าง ๆ มากมาย โดยยึดหลักการทำงานคือ “ ราคางานเป็นธรรม คุณภาพงานเป็นหนึ่ง ต้องนึกถึง YSK ”