รับทำโครงสร้างเหล็ก หจก.วาย เอส เค เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น

เกี่ยวกับเรา
ประวัติ ความเป็นมา
หจก.วาย เอส เค เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 4 มิถุนายน 2551 โดยมีหุ้นส่วน 2 คน ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการเป็นวิศวกรโยธา และทางห้างหุ้นส่วน วายเอสเคฯ ได้รับเหมางานต่อเติมเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นงานรับเหมาต่อเติมโรงงาน,รับเหมาซ่อมแซมโรงงานและรับเหมาก่อสร้างทั้่วไป โดยยึดหลักการทำงานดังนี้ “ราคางานเป็นธรรม คุณภาพงานเป็นหนึ่ง ต้องนึกถึง YSK”
ผัง บุคลากร
ที่ตั้ง สำนักงาน

บริษัท คนเหนือ ค้าเหล็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ 388 หมู่ที่ 2 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

189/10 ถนนพระยาศรีสุนทร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000