รับทำโครงสร้างเหล็ก หจก.วาย เอส เค เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น

ฟอร์มติดต่อ /ขอใบเสนอราคา
บริษัท คนเหนือ ค้าเหล็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ 388 หมู่ที่ 2 ตำบลสันผีเสื้อ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เลขที่ผู้เสียภาษี 0505565008641
189/10 ถนนพระยาศรีสุนทร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000