รับทำโครงสร้างเหล็ก หจก.วาย เอส เค เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น

ผลงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง Building Extension งานทาสี EPOXY WALK WAY อาคาร PD2 Nitto Matex (Thailand).,CO.Ltd. นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี งานซ่อมถนนภายในโรงงาน Zeon Chemicals ( Thailand ) โครงการรื้อโครงสร้างชั้นลอย NITTO MATEX (THAILAND) CO.,LTD งานติดตั้งแผ่น ISOWALL โครงการทาสีโรงงาน บริษัท YAHATA จำกัด นิคมอมตะนคร โครงการปรับปรุงห้องอบรมเครน และผลงานอีกมากมาย

โครงการทากันซึมดาดฟ้า โรงงาน

บริษัท JOYSON TOA จำกัด มูลค่างานก่อสร้าง 1,260,000 บาท

โครงการก่อสร้าง Building Extension

โครงการต่อเติมอาคาร บริษัท JOYSON TOA จำกัด มูลค่างานก่อสร้าง 2,000,000 บาท

โครงการทาสี WALK WAY อาคาร PD2 Nitto

งานทาสี EPOXY WALK WAY อาคาร PD2 Nitto Matex (Thailand).,CO.Ltd. นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี พื้นที่ทั้งหมด 430 ตร.ม.

งานซ่อมถนนภายในโรงงาน Zeon Chemicals ( Thailand )

งานถนนภายในโรงงาน Zeon Chemicals ( Thailand ) Co., Ltd. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พื้นที่ประมาณ 700 ตร.ม. ซึ่งโรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานกลุ่มปิโตรเคมี มีระบบเรื่องความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 100 %

โครงการ Demolition work Mezzanine

โครงการรื้อโครงสร้างชั้นลอย NITTO MATEX (THAILAND) CO.,LTD

งานติดตั้งแผ่น ISOWALL

งานติดตั้งผนัง ISOWALL ชั้น 2 บริษัท Nitto Matex นิคมอมตะนคร

โครงการทาสีโรงงาน บริษัท YAHATA จำกัด นิคมอมตะนคร

โครงการทาสีโรงงาน YAHATA (Thailand) Co.,Ltd นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี

โครงการปรับปรุงห้องอบรมเครน

โครงการปรับปรุงห้องอบรมเครน บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด บางนา กรุงเทพ

โครงก่อสร้างโรงจอดรถมอเตอร์ไซด์ AISIN

โครงการก่อสร้างโรงจอดมอเตอร์ไซด์ Aisin Ai (Thailand) Company Limited โรงงาน 1 และ โรงงาน 2 จำนวน 2 หลัง นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

งานทาสีผนังด้านหน้าสำนักงาน

โครงการทาสีผนังภายนอกด้านหน้าสำนักงาน บริษัท ทรีคอน ออโตเมชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี

โครงการซ่อมแซมปรับสภาพโรงงานแปลง E5/1-1

งานซ่อมแซมปรับสภาพโรงงานแปลง E5/1-1 (Chosen (Thailand) Co.,Ltd) โรงงานให้เช่าของ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)