รับทำโครงสร้างเหล็ก หจก.วาย เอส เค เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น

รับทำโครงสร้างเหล็ก
โครงการก่อสร้างหลังคาชั้นดาดฟ้า โรงงานน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง หลังคาคลุมลานล้างรถยนต์ อาคาร 311 หลังคารอบโกดังเก็บสินค้า เทลานคอนกรีตและทำโครงหลังคา โครงการก่อสร้างโรงจอดมอเตอร์ไซด์ และอื่นๆ

โครงการก่อสร้างหลังคาชั้นดาดฟ้า โรงงานน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด มูลค่างานก่อสร้าง 3,100,000 บาท

โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง หลังคาคลุมลานล้างรถยนต์ อาคาร 311

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานล้างรถยนต์ อาคาร 311 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง

โครงการก่อสร้าง หลังคารอบโกดังเก็บสินค้า

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมรอบโกดังเก็บสินค้า บริษัท เอ็มเอ็กซ์ โลจิสติกส์ จำกัด แพรกษา สมุทรปราการ

โครงการก่อสร้าง เทลานคอนกรีตและทำโครงหลังคา

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมรอบโกดังเก็บสินค้า บริษัท เอ็มเอ็กซ์ โลจิสติกส์ จำกัด แพรกษา สมุทรปราการ

โครงการติดตั้ง Sub Truss สำหรับแขวนฝ้าเพดาน ISOWALL

โครงการติดตั้ง Sub Truss สำหรับแขวนฝ้าเพดาน ISOWALL เพื่อทำห้อง COOL ROOM เก็บสินค้า ของบริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด ภายในโครงการ TPARK Bangna KM.39

โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถยนต์ Mitsuya

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ Mitsuya Seiko (Thailand) Co.,Ltd นิคมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

โครงการก่อสร้างโรงจอดมอเตอร์ไซด์ สยามกลการอุตสาหกรรม

โครงการก่อสร้างโรงจอดมอเตอร์ไซด์ บริษัท สยามกลการอุตสากรรม จำกัด สำนักงานใหญ่ บางนา กรุงเทพ

โครงการก่อสร้าง โรงจอดมอเตอร์ไซด์ Mitsuya

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถมอเตอร์ไซด์ Mitsuya Seiko (Thailand) Co.,Ltd นิคมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

รับทำโครงสร้างเหล็ก

หจก. วาย เอส เค เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น

0819823299

คู่ค้า ของเรา